Recreatiegrassen

tennisveld
sportveld

Sportvelden

Naast voedergrassen produceert Vandinter Semo ook veel gazon grassen. Er wordt hierbij intensief samengewerkt met grasveredelaars uit de hele wereld, waarbij de teelt door onze landbouwkundigen wordt begeleid en beoordeeld. 

park

Recreatiegazons

In een intensieve samenwerking met grasveredelaars uit de hele wereld produceert Vandinter Semo veel recreatiegazon grassen. De beste grasrassen worden door ons vermeerderd in Nederland en Denemarken. 

dijk met koe

Openbaar groen

De mengsels voor openbaar groen zoals bermen en dijken bestaan uit Engels raaigras, roodzwenkgras, veldbeemd, struisgras en hardzwenkgras. Alle mengsels zijn nauwkeurig samengesteld voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.