italiaans raaigras 1

Italiaans raaigras

(Lolium multiflorum)

 

Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) is een tweejarige plant uit de grassenfamilie (Poaceae). Bij zachte winters kan het gras ook langer blijven staan.

De plant wordt 30 tot 120 cm hoog en de gladde stengels staan rechtop. Het gras kan in het voorjaar als in het najaar worden gezaaid. Italiaans raaigras kan vrijwel op alle grondsoorten geteeld worden. Raaigrassen bezitten een matige droogtegevoeligheid en geven derhalve de voorkeur aan een goed vochthoudende grond.

In Nederland wordt Italiaans raaigras vooral gebruikt voor maaien omdat het minder een zode vormt zoals Engels raaigras. Het is ook populair als gras-groenbemester vanwege de snelle begingroei en biomassa-vorming. Italiaans raaigras vermeerdert een aantal schadelijke aaltjes, onder andere Meloidogyne Chitwoodi/fallax en Pratylenchus Penetrans. Als deze aaltjes problemen kunnen geven in de volgteelt kies dan bij M. Chitwoodi voor onze multiresistente bladrammenas of bij P. Penetrans voor Japanse haver EXITO.

Informatie over Italiaans raaigras

In te zetten bij het oogst & zaaiplan van:
Vandinter Semo Italiaans raaigras rassen

DIVERSE RASSEN

Teeltadvies Italiaans raaigras
Zaaitijd:
:
mei - september
Zaaizaadhoeveelheid:
:
25 - 45 kg per hectare
Bemesting:
:
20 - 50 kg N per hectare
Downloads & links
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen